CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

BizApps HSE/SCG
Module for HSE/SCG
Fixed Header Kanban View
Set Fix Header Kanban, Set Permanent Header Kanban, Web Sticky Header Kanban, Freeze Header Kanban, Set Fix Header, Set Permanent Header, Web Sticky Header, Freeze Header, Set Fix Header in Kanban, Set Permanent Header in Kanban, New Design Kanban View, New Style Kanban View, Web Responsive Kanban View, Advanced Kanban View, Odoo Kanban Odoo, Design Card View, Style Card, Responsive Card, Advanced Card Advanced, Advance Kanban Advance, Odoo Backend Kanban, Employee Kanban View, Employee KanbanView, Employee Card View, Advanced Employee CardView, All in one Web Sticky Header, Employees Kanban View, Employees KanbanView, Employees Card View, Advanced Employees CardView, Employee Navigator Kanban, Contact Kanban View, Advanced Contact KanbanView, Contact Card View, Advanced Contact CardView, Fixed Header Frozen Card, Contacts Kanban View, Advanced Contacts KanbanView, Contacts Card View, Advanced Contacts CardView, Dynamic Kanban View, Partner Kanban View, Advanced Partner KanbanView, Partner Card View, Advanced Partner CardView, All in one Freeze Header, Partners Kanban View, Advanced Partners KanbanView, Partners Card View, Advanced Partners CardView, All in one Dynamic View, Customer Kanban View, Advanced Customer KanbanView, Customer Card View, Advanced Customer CardView, All in one Kanban, Customers Kanban View, Advanced Customers KanbanView, Customers Card View, Advanced Customers CardView, All in one Card, HR Kanban View, Advanced HR KanbanView, HR Card View, Advanced HR CardView, Kanban View, KanbanView, Dynamic View, Elegant Kanban Employees Kanban, Elegant Card Employees Card, Elegant CardView Employees CardView, All in one Sticky View, Web Sticky Header in Kanban, Freeze Header in Kanban, Set Fix Kanban Header, Set Permanent Kanban Header, Beautifu Kanban, Web Sticky Kanban Header, Freeze Kanban Header, All in one Fix Header, All in one Permanent Header, Frozen Header Kanban
Hide Powered By Odoo
Hide Powered By Odoo login screen, Remove Powered By Odoo Login Page, Web Responsive login, Odoo Web Login Page, Web backend login, Odoo login, Hide Powered By Odoo login screen, Remove Odoo, Sign-up Odoo, SignUp Form Login, Hide Powered By Odoo SignIn screen, Remove Powered By Odoo SignUp Page, Web Responsive SignIn, Odoo Web SignIn Page, Web backend SignIn, Remove Odoo SignUp Page, Odoo SignIn Page, Odoo Authentication Screen, Customize Login Page, Hide Odoo, Disable Powered By Odoo in Login Page, Disable Odoo Powered By Login, Web Odoo Login Page Odoo Page Login,
Odoo User Login Security
Secure your Odoo from Intruders with User Login Security
Odoo 16 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget, Recurring Payments, Lock Dates, Fiscal Year For Odoo 16 Community Edition, Accounting Dashboard, Financial Reports, Customer Follow up Management, Bank Statement Import, Odoo Budget
Odoo 16 HR Payroll
Payroll For Odoo 16 Community Edition
Odoo 16 HR Payroll Accounting
Generic Payroll system Integrated with Accounting
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
CRM Dashboard
CRM dashboard module brings a multipurpose graphical dashboard for CRM module and making the relationship management better and easier
Tái chế dữ liệu
Tìm bản ghi cũ và lưu trữ/xóa chúng
Enterprise Open HRMS Official Announcements
Managing Official Announcements
Event Management
Core Module for Managing Different Types Of Events.
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Activity Reminder
Activities Daily Reminder,Mail Activity Reminder Notification,Popup Activity Reminder,Pop Up Activity Reminder,Activities Reminder,Schedule Activity And Notification,Activity Daily Reminder,Daily Activities Management,Due Date Reminder Odoo
Customer Survey Management
Customer Survey Management, User Survey,customer Feedback Module, Perform Market Search App,Survey For Feedback, Client Survey Send Email, Take Customer Survey Odoo
Hide Any Menu
Hide Menu, Disable Menu Item, Invisible Menu, Remove Menu, Delete Menu Odoo, Hide Menu Items,Invisible Root Menu ,Company show hide menu, user hide menu, user limited menu access Odoo
Employee Overtime
Employee Overtime Request Module, Employee Over Time, Employee Overtime Management, Analyze Employee Working Hours, Track Total Work Hours, Manage HR Overtime, Automatic Overtime Calculation, Attendance Overtime, HRMS Overtime Odoo
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam