Phụ trách Nguyễn Hữu Dương
Cập nhật gần nhất 25/02/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 40 phút
Thành viên 8
Cơ bản
Kỹ năng xử lý từ chối trong bán  hàng - 09 Hãy gửi email cho tôi | Coach Donnie

Kỹ năng xử lý từ chối trong bán hàng - 09 Hãy gửi email cho tôi | Coach Donnie

► Bấm link http://thexulytuchoi.com để nhận được chuỗi 38 videos Xử lý từ chối đỉnh cao trị giá 3.800.000đ. --- ► Đăng ký kênh Youtube của tôi để xem video bổ ích MIỄN PHÍ: http://bit.ly/2SeKAXT​​​ ► Tham khảo những Playlist hay nhất: - Chuỗi videos về Kỹ năng Bán hàng: https://bit.ly/33VsQZR - 7 Thói Quen Của Doanh Nghiệp Thành Công: https://bit.ly/thoi-quen-thanh-cong​​​ - Phát Triển Doanh Nghiệp - Business Growth: https://bit.ly/businessgrowth-videos​​​ - Tinh Hoa Lãnh Đạo: https://bit.ly/tinh-hoa-lanh-dao​​​ - 8 Bước Bán Hàng Đỉnh Cao: https://bit.ly/8-buoc-ban-hang-dinh-cao - 18 Kỹ Thuật Chốt Sales: https://bit.ly/18-ky-thuat-chot-sales​​​ ► Hãy cập nhật thông tin mới nhất và kết bạn với tôi tại - Kết bạn với tôi: https://www.fb.com/donnie97​​​ - Facebook: https://www.fb.com/donnienguyen102​​​ - Youtube: http://bit.ly/2BLuv6o​​​ - Website: http://nguyentuananh.com​​​ COACH (Donnie) Nguyễn Tuấn Anh - Business Coach / Huấn luyện Doanh nghiệp - Trainer / Speaker / Leadership Coach JMT - Founder Học viện Kinh doanh Marota #KyNangBanHang​​ #CoachDonnie​​ #NguyenTuanAnh​​​ #HuanLuyenDoanhNghiep​​​

Telesales: 11 Bước Xây Dựng Kịch Bản Telesales Bán Hàng Đỉnh Cao
Xem tất cả
Kỹ năng xử lý từ chối trong bán hàng - 09 Hãy gửi email cho tôi | Coach Donnie

► Bấm link http://thexulytuchoi.com để nhận được chuỗi 38 videos Xử lý từ chối đỉnh cao trị giá 3.800.000đ. --- ► Đăng ký kênh Youtube của tôi để xem video bổ ích MIỄN PHÍ: http://bit.ly/2SeKAXT​​​ ► Tham khảo những Playlist hay nhất: - Chuỗi videos về Kỹ năng Bán hàng: https://bit.ly/33VsQZR - 7 Thói Quen Của Doanh Nghiệp Thành Công: https://bit.ly/thoi-quen-thanh-cong​​​ - Phát Triển Doanh Nghiệp - Business Growth: https://bit.ly/businessgrowth-videos​​​ - Tinh Hoa Lãnh Đạo: https://bit.ly/tinh-hoa-lanh-dao​​​ - 8 Bước Bán Hàng Đỉnh Cao: https://bit.ly/8-buoc-ban-hang-dinh-cao - 18 Kỹ Thuật Chốt Sales: https://bit.ly/18-ky-thuat-chot-sales​​​ ► Hãy cập nhật thông tin mới nhất và kết bạn với tôi tại - Kết bạn với tôi: https://www.fb.com/donnie97​​​ - Facebook: https://www.fb.com/donnienguyen102​​​ - Youtube: http://bit.ly/2BLuv6o​​​ - Website: http://nguyentuananh.com​​​ COACH (Donnie) Nguyễn Tuấn Anh - Business Coach / Huấn luyện Doanh nghiệp - Trainer / Speaker / Leadership Coach JMT - Founder Học viện Kinh doanh Marota #KyNangBanHang​​ #CoachDonnie​​ #NguyenTuanAnh​​​ #HuanLuyenDoanhNghiep​​​

Kỹ năng xử lý từ chối trong bán hàng - 08 Khác hàng nói Tôi sẽ gọi lại sau và bạn nói | Coach Donnie

► Bấm link http://thexulytuchoi.com để nhận được chuỗi 38 videos Xử lý từ chối đỉnh cao trị giá 3.800.000đ. Một tình huống mà sales cũng rất hay gặp phải là khi khách hàng nói: TÔI SẼ GỌI LẠI SAU. Vậy, trong trường hợp này, sales nên trả lời như thế nào? --- ► Đăng ký kênh Youtube của tôi để xem video bổ ích MIỄN PHÍ: http://bit.ly/2SeKAXT​​​ ► Tham khảo những Playlist hay nhất: - Chuỗi videos về Kỹ năng Bán hàng: https://bit.ly/33VsQZR - 7 Thói Quen Của Doanh Nghiệp Thành Công: https://bit.ly/thoi-quen-thanh-cong​​​ - Phát Triển Doanh Nghiệp - Business Growth: https://bit.ly/businessgrowth-videos​​​ - Tinh Hoa Lãnh Đạo: https://bit.ly/tinh-hoa-lanh-dao​​​ - 8 Bước Bán Hàng Đỉnh Cao: https://bit.ly/8-buoc-ban-hang-dinh-cao - 18 Kỹ Thuật Chốt Sales: https://bit.ly/18-ky-thuat-chot-sales​​​ ► Hãy cập nhật thông tin mới nhất và kết bạn với tôi tại - Kết bạn với tôi: https://www.fb.com/donnie97​​​ - Facebook: https://www.fb.com/donnienguyen102​​​ - Youtube: http://bit.ly/2BLuv6o​​​ - Website: http://nguyentuananh.com​​​ COACH (Donnie) Nguyễn Tuấn Anh - Business Coach / Huấn luyện Doanh nghiệp - Trainer / Speaker / Leadership Coach JMT - Founder Học viện Kinh doanh Marota #KyNangBanHang​​ #CoachDonnie​​ #NguyenTuanAnh​​​ #HuanLuyenDoanhNghiep​​​

Kỹ năng xử lý từ chối trong bán hàng - 03 Tôi có thể mua giá rẻ hơn | Coach Donnie

► Bấm link http://thexulytuchoi.com để nhận được chuỗi 38 videos Xử lý từ chối đỉnh cao trị giá 3.800.000đ. Tôi có người quen trong lĩnh vực này nên tôi có thể mua giá rẻ hơn... Đây là một tình huống mà sales cũng không hề muốn nghe :). Sau khi xem hết video ngắn này, bạn sẽ khám phá ra hướng dẫn từ bộ thẻ "Nghệ Thuật Xử Lý Từ Chối Đỉnh Cao" do Marota biên soạn để giúp bạn tự xây dựng kịch bản xử lý từ chối các tình huống cho chính công việc bán hàng của bạn, cho doanh nghiệp của bạn. #XuLyTuChoi --- ► Đăng ký kênh Youtube của tôi để xem video bổ ích MIỄN PHÍ: http://bit.ly/2SeKAXT​​​ ► Tham khảo những Playlist hay nhất: - Chuỗi videos về Kỹ năng Bán hàng: https://bit.ly/33VsQZR - 7 Thói Quen Của Doanh Nghiệp Thành Công: https://bit.ly/thoi-quen-thanh-cong​​​ - Phát Triển Doanh Nghiệp - Business Growth: https://bit.ly/businessgrowth-videos​​​ - Tinh Hoa Lãnh Đạo: https://bit.ly/tinh-hoa-lanh-dao​​​ - 8 Bước Bán Hàng Đỉnh Cao: https://bit.ly/8-buoc-ban-hang-dinh-c... - 18 Kỹ Thuật Chốt Sales: https://bit.ly/18-ky-thuat-chot-sales​​​ ► Hãy cập nhật thông tin mới nhất và kết bạn với tôi tại - Kết bạn với tôi: https://www.fb.com/donnie97​​​ - Facebook: https://www.fb.com/donnienguyen102​​​ - Youtube: http://bit.ly/2BLuv6o​​​ - Website: http://nguyentuananh.com​​​ COACH (Donnie) Nguyễn Tuấn Anh - Business Coach / Huấn luyện Doanh nghiệp - Trainer / Speaker / Leadership Coach JMT - Founder Học viện Kinh doanh Marota #KyNangBanHang​​ #CoachDonnie​​ #NguyenTuanAnh​​​ #HuanLuyenDoanhNghiep​​​