Người phụ trách Nguyễn Hữu Dương
Cập nhật Lần cuối 27/05/2024
Thời gian hoàn thành 2 giờ 35 phút
Thành viên 1
 • Kiến thức chung về Quan trắc môi trường lao động
  4Bài học · 1 giờ 51 phút
  • Quan trắc môi trường lao động - Gv Đinh Xuân Ngôn
  • Bài 1 - Đại cương về ATVSLĐ, quan trắc môi trường lao động
  • Bài 2 - phương pháp, qui trình lập kế hoạch quan trắc môi trường lao động
  • BÀI 32 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG BẰNG CÁC CHỈ SỐ VI SINH VẬT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ
 • Đánh giá các yếu tố tiếp xúc trong MTLD
  1Bài học · 44 phút
  • Đánh giá ô nhiễm bụi trong môi trường lao động Gv. Đinh Xuân Ngôn