Phụ trách IT Admin
Cập nhật gần nhất 20/04/2023
Thời gian hoàn thành 6 giờ 22 phút
Thành viên 29
UPDATE Mailing

UPDATE Mailing

UPDATE Mailing
Add liên kết vào chữ kí
Báo cáo công việc qua module ghi chú
Tài liệu
Xem tất cả
HDSD Tính năng khi làm báo giá và thực hiện gửi mail cho khách hàng thì gửi kèm 2 báo giá QTMT và MTLD
Hướng dẫn lọc mail Odoo
Module CRM
Xem tất cả
016. Động viên và khen thưởng cho người bán hàng
015. Đồng bộ lịch của Odoo với lịch của google
014. Tự động gán tiềm năng vào nhóm bán hàng cụ thể hoặc vào người bán hàng cụ thể nào đó