Người phụ trách Nguyễn Hữu Dương
Cập nhật Lần cuối 27/05/2024
Thời gian hoàn thành 2 giờ 37 phút
Thành viên 1
 • Module CRM
  5Bài học · 1 giờ 14 phút
  • [HDSD] Module CRM - Giới thiệu Tổng quan Ứng dụng Odoo CRM
  • [HDSD] Odoo CRM - Tạo Tiềm năng (Lead)
  • [HDSD] Odoo CRM - Quản lý Tiềm năng (Lead)
  • [HDSD] Odoo CRM - Thiết lập và Quản lý Cơ hội bán hàng
  • [HDSD] Odoo CRM - Báo cáo và phân tích
 • Module Bán hàng
  7Bài học · 44 phút
  • [HDSD] Viindoo Sales: Tổng quan Ứng dụng Bán hàng | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Sales - Thiết lập ban đầu | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Sales - Quản lý Kênh/Đội bán hàng | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Sales - Thiết lập Bảng giá, Chính sách giá bán | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Sales - Hướng dẫn tạo Mẫu báo giá | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Sales - Thông tin Hóa đơn và Tiến độ giao hàng | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Sales - Chương trình khuyến mãi/Phiếu giảm giá | 14.0
 • Module Dự án
  5Bài học · 39 phút
  • [HDSD] Viindoo Project - Giới thiệu và Cấu hình Ứng dụng Quản lý Dự án | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Project - Quản lý nhiệm vụ | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Project - Tạo dự án từ Đơn hàng | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Project - Chấm công dự án | 14.0
  • [HDSD] Viindoo Project - Đo lường doanh thu, chi phí Dự án | 14.0