Phụ trách Nguyễn Hữu Dương
Cập nhật gần nhất 25/02/2023
Thời gian hoàn thành 25 phút
Thành viên 2
Cơ bản
Các tai nạn điện thường gặp _ Hãy xem để phòng tránh

Các tai nạn điện thường gặp _ Hãy xem để phòng tránh

Các tai nạn điện thường gặp #tainandien #antoandien #antoanlatrenhet #safetyfirst

Các tai nạn điện thường gặp _ Hãy xem để phòng tránh

Các tai nạn điện thường gặp #tainandien #antoandien #antoanlatrenhet #safetyfirst

An Toàn Điện

Kiểm Định 6 - Kênh tuyên truyền về an toàn lao động Công Ty TNHH Kiểm Định 6 Hotline: 0907567888 – Email: info@kiemdinh6.vn Web: https://kiemdinh6.vn/ FaceBook: https://www.facebook.com/kiemmdinh6.vn/

[2022] Khái niệm về An toàn, vệ sinh lao động

1. Khái niệm về An toàn, vệ sinh lao động