Biểu mẫu ứng tuyển

The resume is optional if you have a Linkedin profile
Job Description
Job
Nhân Viên Telesale
Location
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Department
Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sài Gòn / Ban Giám đốc / P. Kinh doanh / Nhóm Telesale
Employment Type
Nhân viên

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview