Biểu mẫu ứng tuyển

The resume is optional if you have a Linkedin profile
Job Description
Job
Chuyên viên viết hồ sơ DTM, Giấy phép môi trường cấp huyện, tỉnh, Bộ.
Location
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Time to Answer
2 open days
Process
1 Phone Call
1 Onsite Interview
Days to get an Offer
4 Days after Interview